Đăng ký bản đồ toàn cầu

Bạn cần điền vào mẫu dưới đây và đặt một ghim gần vị trí của bạn trên bản đồ. Bạn cũng sẽ nhận được một email để xác thực địa chỉ email của bạn. Khi địa chỉ email được xác thực, ghim của bạn sẽ bắt đầu hiển thị trên bản đồ.

Bản đồ toàn cầu sẽ cung cấp hướng dẫn cho các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên để lập kế hoạch và phối hợp tốt hơn. Nó được lấy cảm hứng từ công việc trước đây về các rối loạn di truyền hiếm gặp như: SynGAP, ADNP, GRIN2B và DYRK1A.

Dữ liệu được sử dụng chủ yếu cho mục đích nghiên cứu và lập kế hoạch. Tuy nhiên, nếu bạn cho phép, các phụ huynh khác có thể liên hệ với bạn (Chưa khả dụng).

{Bạn có thể đăng nhập bằng cách nhấp vào đây. Sau đó, bạn có thể truy cập trang tài khoản của mình và cập nhật hồ sơ của mình.}

{Nhấp vào đây và sau đó nhấp vào liên kết quên mật khẩu.}

Vui lòng gửi email đến [email protected] từ địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký trên bản đồ của chúng tôi, nêu rõ yêu cầu xóa của bạn.