Scroll to top

Bản đồ Hội chứng Kleefstra Toàn cầu

Chào mừng bạn đến với bản đồ Hội chứng Kleefstra Toàn cầu. Trong bản đồ dưới đây, bạn có thể thấy vị trí của các cá nhân KS.

Bản đồ Hội chứng Kleefstra Toàn cầu

Nam

286

Nữ

336

Không có giới tính

12

Tổng cộng

634

KleefstraSyndrome.org Kleefstra Syndrome Europe Kleefstra Syndrome France Kleefstra Syndrome Italy Kleefstra Syndrome Greece