Scroll to top

Kleefstra Sendromu Dünya Haritası

Kleefstra Sendromu dünya haritasına hoş geldiniz. Aşağıdaki haritada KS bireylerinin konumlarını görebilirsiniz.

Kleefstra Sendromu Dünya Haritası

Erkek

286

Kadın

336

Cinsiyet yok

12

Toplam

634

KleefstraSyndrome.org Kleefstra Syndrome Europe Kleefstra Syndrome France Kleefstra Syndrome Italy Kleefstra Syndrome Greece