Pagpaparehistro sa Mapa ng Buong Mundo

Kailangan mong punan ang form sa ibaba at maglagay ng pin malapit sa iyong lokasyon sa mapa. Makakatanggap ka rin ng email upang mapatunayan ang iyong email address. Kapag na-validate na ang email address, magsisimulang lumabas ang iyong pin sa mapa.

Ang world map ay magbibigay ng gabay sa mga mananaliksik at boluntaryo upang mas mahusay na magplano at magkoordina. Ito ay inspirado ng mga naunang trabaho para sa mga bihirang genetic disorders tulad ng: SynGAP, ADNP, GRIN2B at DYRK1A.

Ang data ay pangunahing ginagamit para sa mga layunin ng pananaliksik at pagpaplano. Gayunpaman, kung papayagan mo, maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang ibang mga magulang (Hindi pa magagamit).

{Maaari mong sundan ang link na ito upang mag-login.}

{Maaari kang mag-login sa pamamagitan ng pag-click dito. Pagkatapos, maaari mong i-access ang iyong account page at i-update ang iyong profile.}

{I-click ang dito at pagkatapos ay i-click ang link na nakalimutan ang password.}

Mangyaring magpadala ng email mula sa email address na ginamit mo sa pag-sign up sa aming mapa na nagsasaad ng iyong kahilingan para sa pagtanggal sa [email protected].