Scroll to top

Mapa ng Kleefstra Syndrome sa Buong Mundo

Maligayang pagdating sa mapa ng Kleefstra Syndrome sa buong mundo. Sa mapa sa ibaba, makikita mo ang mga lokasyon ng mga indibidwal na may KS.

Mapa ng Kleefstra Syndrome sa Buong Mundo

Lalaki

286

Babae

336

Walang kasarian

12

Kabuuan

634

KleefstraSyndrome.org Kleefstra Syndrome Europe Kleefstra Syndrome France Kleefstra Syndrome Italy Kleefstra Syndrome Greece