Scroll to top

Svetová mapa syndrómu Kleefstra

Vitajte na svetovej mape syndrómu Kleefstra. Na mape nižšie môžete vidieť polohy jednotlivcov s KS.

Svetová mapa syndrómu Kleefstra

Muž

286

Žena

336

Bez pohlavia

12

Celkom

634

KleefstraSyndrome.org Kleefstra Syndrome Europe Kleefstra Syndrome France Kleefstra Syndrome Italy Kleefstra Syndrome Greece