Scroll to top

Verdenskart over Kleefstra syndrom

Velkommen til verdenskartet over Kleefstra syndrom. På kartet nedenfor kan du se plasseringene til KS-individer.

Verdenskart over Kleefstra syndrom

Mann

286

Kvinne

336

Ingen kjønn

12

Totalt

634

KleefstraSyndrome.org Kleefstra Syndrome Europe Kleefstra Syndrome France Kleefstra Syndrome Italy Kleefstra Syndrome Greece