Scroll to top

Wereldkaart van het Kleefstra-syndroom

Welkom bij de wereldkaart van het Kleefstra-syndroom. Op de onderstaande kaart kun je de locaties van KS-personen zien.

Wereldkaart van het Kleefstra-syndroom

Man

286

Vrouw

336

Geen geslacht

12

Totaal

634

KleefstraSyndrome.org Kleefstra Syndrome Europe Kleefstra Syndrome France Kleefstra Syndrome Italy Kleefstra Syndrome Greece