Scroll to top

Mapa Mundial de la Síndrome de Kleefstra

Benvingut al mapa mundial de la Síndrome de Kleefstra. Al mapa següent pots veure les ubicacions dels individus amb KS.

Mapa Mundial de la Síndrome de Kleefstra

Masculí

286

Femení

336

Sense gènere

12

Total

634

KleefstraSyndrome.org Kleefstra Syndrome Europe Kleefstra Syndrome France Kleefstra Syndrome Italy Kleefstra Syndrome Greece